KONTINGENT I RINDUM SU

Der er mange omkostninger forbundet med at udbyde en aktivitet; Indkøb af rekvisitter, leje af lokaler/baner, omkostningsgodtgørelse til trænere, gebyrer ved turneringer/stævner, dommerhonorarer m.v. Derfor betaler man kontingent når man deltager i en aktivitet.

Holdningen er fælles for alle afdelinger i Rindum SU - vi er én forening! Er en udøver i restance i én afdeling, vil medlemmet også blive udelukket fra deltagelse i andre afdelingers aktiviteter indtil kontingentet er betalt.

Spørgsmål omkring kontingentforhold i de enkelte afdelinger skal du rette til afdelingens kontingentansvarlige:

Badminton

Bordtennis

Fodbold

Gymnastik

Håndbold

Rindum SU's Støtteforening 

 
Har du ikke et betalingskort eller har du tekniske problemer med betalingen, er du velkommen til at kontakte: 

Sanne Heinze

Kasserer

Tlf. 2894 8376
Mail til Sanne


Tilbage til Om RSU

Tilbage til forsiden