DEN NYE PERSONDATAFORORDNING

Hvad står GDPR for? Det betyder General Data Protection Regulation eller på dansk den nye persondataforordning.

Idrætsforeninger har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov. 

Vi har som forening nu foretaget opdateringer vedrørende databeskyttelse og præciserer gennemsigtighedsreglerne for, hvordan vi håndterer databehandling. Du kan læse mere nedenfor i de to bilag:
 

 

Har du spørgsmål til Rindum Sogne- og Ungdomsforenings håndtering af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte: 

Torben Nielsen

Formand for Rindum SU

Tlf. 2443 0708 
Mail til Torben