BØRNEATTESTER OG RINDUM SU

 Pædofili og seksuelle krænkelser

  • Foreningen tager klart afstand fra pædofili og seksuelle krænkelser.
  • Det er foreningens helt klare holdning, at vi skal have gode ledere og trænere samt støtte dem bedst muligt – ud fra de værende økonomiske ressourcer.
  • Det er foreningens målsætning, at alle udvalgsmedlemmer, trænere, ledere og andre skal ”føle” sig hjemme i foreningen og vide, hvad der sker.

 
For at forebygge seksuelle overgreb på børn under 15 år, kontrolleres samtlige trænere og ledere i Rindum SU ved hver sæsonstart i Det Centrale Kriminalregister. Kontrollen udføres i form at de lovbefalede Børneattester. Rindum SU vil alene få kendskab til registreringer af pædofil karakter og ikke andre registrerede lovovertrædelser.

Viser det sig, at en træner eller leder tidligere er dømt for seksuelle krænkelser af børn, ophører samarbejdet mellem den pågældende og Rindum SU øjeblikkeligt.

Hvis en træner eller leder ikke ønsker, at Rindum SU indhenter oplysninger i det Centrale Kriminalregister, ophører samarbejdet med den pågældende og Rindum SU øjeblikkeligt.

I Rindum SU accepteres det ikke, at en træner eller holdleder har et forhold til en af sine egne udøvere, som er mellem 15 og 18 år.

Har man begrundet mistanke om seksuelle krænkelser af børn eller unge, skal man henvende sig til foreningens ledelse. Bliver foreningens ledelse gjort opmærksom på en begrundet mistanke om seksuelle krænkelser af børn eller unge, vil den straks drøfte det med de involverede parter for at få klarlagt sagens omfang. Ledelsen vil derefter vurdere, om sagen skal overdrages til Politiet. Såfremt mistanken synes helt ubegrundet, er det foreningens forpligtelse loyalt at støtte den træner eller leder, som har været uretmæssigt mistænkt.

Det er vigtigt, at frygten for beskyldninger om seksuelle krænkelser ikke fører til, at trænere og ledere ikke tør omgås eller røre børnene. Forældre, trænere og ledere bør udvise sund dømmekraft, da uretmæssige beskyldninger kan få uoverskuelige konsekvenser. 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte

Torben Nielsen

Formand for Rindum SU

Tlf. 2443 0708 
Mail til Torben

 

Tilbage til Om Rindum SU

Tilbage til forsiden

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Se vores Privatslivspolitik